• Vestre Toten Ungdomsskole, Planforum Arkitekter
 • Vestre Toten Ungdomsskole, Planforum Arkitekter
 • Vestre Toten Ungdomsskole, Planforum Arkitekter
 • Vestre Toten Ungdomsskole

  Ferdig 2016 | Oppdragsgiver: Vestre Toten kommune

  Vi har deltatt i pris og konsept konkurranse om nye Vestre Toten Ungdomsskole sammen med Betonmast Innlandet.

  Skolen skal bygges som 7 parallell Ungdomsskole, ca 9000 m2.

  Denne gangen nådde vi dessverre ikke opp.

  Vi fikk følgende gode tilbakemeldinger fra Juryen:

  ¨Dette forslaget skiller seg fra de fleste av de andre forslagene med en mer sammensatt og romdannende bygningsform. Byggets plassering og form skaper uterom med forskjellige skala. Hovedformen danner et stort kontinuerlig uterom rundt bygget, nyansert med forskjellige kvaliteter. I tillegg skaper byggets oppbrutte volum tre mindre uterom, ett som artikulerer hovedinngangen og to lunder i forbindelse med musikk og bibliotek. Dette er en tydelig og positiv kvalitet som skaper et arkitektonisk spennende og lekende bygg, samtidig som det i større grad enn de fleste andre forslagene, kommuniserer med omgivelsene.¨