• Prestgardsjordet, planforum arkitekter as, Martin Rømuld
  • Prestgardsjordet, planforum arkitekter as, Martin Rømuld
  • Prestgardsjordet, planforum arkitekter as, Martin Rømuld
  • Prestgardsjordet, planforum arkitekter as, Martin Rømuld
  • Prestgardsjordet , Sand i Nord-Odal

    Ferdig Mai 2017 | Oppdragsgiver: Ø.M Fjeld

    ​Nybygg (ca. 3000 m2) i 3 etasjer + Parkeringskjeller. Første etasje inneholder 8 stk omsorgsboliger + fellesarealer og et dagsenter. 2 og 3 etasje inneholder 12 stk 3-roms leiligheter på 80 til 90 m2.