• Planforum Arkitekter, Kristine Brembo, Jeppe Styrmoe
  • Planforum Arkitekter, Kristine Brembo, Jeppe Styrmoe
  • OIS videregående skole

    Ferdig Konkurranse ferdig 2014 | Oppdragsgiver: Oslo international school

    Skolen bygges opp rundt et romslig u-formet tun tilrettelagt for sosialisering og identitetsskapende samhold, og i god kontakt med omverdenen.

    Det eksterne fasadeuttrykket fra barneskolen videreføres i et mer ”intellektuelt” fargekonsept, og den interne fasaden mot tunet og utenverdenen utføres i samtidsaktuelle og åpne materialer som transparent Aerogel og glass, med innslag av typiske nordiske materialer.