• Kjerulfsgate

    Ferdig Konkurranse i 2013 | Oppdragsgiver: Skedsmo kommune

    ​Begrenset anbudskonkurranse. Bo- og aktivitetsenter på Lillestrøm.

    Samarbeidsprosjekt med Veidekke Entreprenører om 86 omsorgsboliger med ulike fellesfunksjoner og arealer. Totalt ca. 9000 m2.