• Planforum arkitekter, Hebekk skole
  • Hebekk skole

    Ferdig 2017 | Oppdragsgiver: Ski kommune

    Hebekk skole er et resultat av at vi vant 1.plass i en entreprisekonkurranse i samarbeid med Betonmast våren 2016. Skolen er en 3-parallell barneskole for ca.600 elever. Vi er nå igang med samspillfase en som skal resultere i byggestart av skolen høsten 2016.