• Hallingmo skole

    Ferdig Konkurranse ferdig 2013 | Oppdragsgiver: Gol kommune

    1 av 5 prekvalifiserte til plan og design konkurranse i samarbeid med Reiulf Ramstad Arkitekter AS. Ny 1-10 skole, 3 parallell. Prosjektet for nye Hallingmo skole er utviklet ved å sette mennesket i fokus samtidig som det er lagt vekt på pedagogiske føringer, fleksibel organisering, logisk funksjonalitet, god rom utforming og et allsidig stedstilpasset utomhusanlegg.

    Illustrasjoner ved
    RRA AS