• planforum arkitekter,  planforum, Friggveien, Maja Fjøsne
  • Friggveien

    Ferdig Antatt ferdig 2016-2017 | Oppdragsgiver: Sørum kommune

    Botilbud med service for funksjonshemmede.