• Dønskiveien 39-47, planforum arkitekter,  planforum, Dønski demenslandsby
  • Dønskiveien 39-47, planforum arkitekter,  planforum, Dønski demenslandsby
  • Dønskiveien 39-47 “Demenslandsby”

    Ferdig Planlagt ferdigstilllelse 2018-2019 | Oppdragsgiver: Bærum kommune

    Norges første demenslandsby? Demensboliger til 136 personer. Oppdrag rom/ funksjonsprogram og TE underlag vår 2015.