Sandefjord Demenslandsby.

fredag 7. april 2017

​Planforum vant anbudskonkurranse om Sandefjord Demenslandsby.

​Vi i Planforum er stolt av å ha bli tildelt oppdraget om å prosjektere en av Norges største demenslandsbyer. Det planlagte prosjektet blir på ca. 16 000m2 BTA fordelt på ca. 176 boliger og en rekke fellesfunksjoner. Oppstart prosjektering skjer allerede nå i April 2017.

Du kan lese mer om prosjektet på følgende link:http://www.bygg.no/article/1310595