Ramstad skole

mandag 11. januar 2016

Tilbygg og ombygging på Ramstad skole.

Planforum Arkitekter skal sammen Backe Grupppen stå for detaljprosjektering og bygging av nytt tilbygg til eksisterende Ramstad ungdomsskole med 8 klasserom, bibliotek og samlingsal.

Ombyggingen vil være på ca.2000 m2 BTA

Oppdragsgiver : Bærum kommune og Gunnar M. Backe.