• Kompetanse utvikling
  • Kompetanse utvikling
  • Kompetanse utvikling

    mandag 2. mai 2016

    Vi i ​Planforum videreutvikler hele tiden kompetansen vår. Derfor innviterte vi Dagny Thurmann-Moe til å komme og holde et en-dags farge seminar/workshop på kontoret vårt.