Hagaløkka

tirsdag 15. mars 2016

Planforum Arkitekter er engasjert av Urbanium ifm. regulering og utvikling av to tomter i Hagaløkka i Oslo til boligformål.